Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 140 personer, varav knappt 40 doktorander och drygt 10 professorer.

Du kan läsa mer om oss här.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig studieplats för en doktorand i biokemi i en forskargrupp ledd av Ylva Ivarsson (https://ivarssonlab.com/)

Forskningen i gruppen syftar till att studera protein-proteininteraktioner av relevans för cellsignalering och cellens funktion. Vårt fokus ligger på interaktioner som involverar interaktioner mellan korta linjära motiv (3-12 aminosyror) som finns i de ostrukturerade delarna av proteomet och veckade proteiner.  Vi studerar dels vilka interaktioner som kan ske i en frisk cell, och dels interaktioner relaterade till olika sjukdomstillstånd. Informationen kan ligga till grund för utveckling av hämmare av sjukdomsrelaterade interaktioner.

Som doktorand hos oss kommer du att använda och utveckla metoder för kartläggning av motiv-baserade proteininteraktioner, samt få möjlighet att fördjupa dig i valda interaktioner genom biofysikaliska och cellbiologiska försök samt bioinformatik. I det här projektet kommer vi ha ett speciellt fokus på hur post-translationella modifieringar reglerar protein-proteininteraktioner genom att skapa och/eller förstöra bindningsställen.

Anställningsperiod
Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Anställningstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger.

Arbetsuppgifter
Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom biokemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom biokemi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här.

Kvalifikationskrav
För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom det specialiserade ämnet. För att vara behörig för en forskarutbildning i biokemi behöver du minst 45 hp i biokemi, varav 15 hp examensarbete i biokemi. Det är önskvärt att du har en masterexamen i biokemi eller motsvarande erfarenhet, och att du har träning i biokemiska och biofysikaliska metoder, samt erfarenhet av proteinuttryck och proteinrening.  Det är meriterande om du har erfarenhet av bioinformatisk analys och/eller andra biokemiska, biofysikaliska eller cellbiologiska metoder.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här  och studieplan för forskarutbildning inom biokemi finner du här.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Projektet bygger på studier av protein-proteininteraktioner och hur dessa påverkar cellens funktion. Det är därför önskvärt att du har ett allmänt intresse av cellsignalingering och de interaktioner som kontrollerar cellens funktion. Ett intresse av bioinformatik och närverksanalys av biologiska data är önskvärt.

Bedömningskriterier
Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Ylva Ivarsson  (ylva.ivarsson@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2018, UFV-PA 2018/2572.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2572
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-26
Sista ansökningsdag 2018-08-24

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.