Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken fördelat på nio avdelningar (www.physics.uu.se). Verksamheten är lokaliserad till Ångströmlaboratoriet och omfattar cirka 400 anställda med uppdrag såväl inom utbildning (på grund-, avancerad samt forskarnivå) som inom forskning, samt övergripande samverkan med industri och samhälle.

Beskrivning av ämnesområdet: Astropartikelfysik är ett relativt ungt forskningsfält på gränsen mellan högenergifysik och astrofysik. Inom detta område studeras partikelstrålning från universum med syfte att få kunskaper om processer som förmår att accelerera partiklar till energier miljonfalt större än de som kan åstadkommas ens vid våra mest kraftfulla acceleratorer. Man vill ta reda på vilka astrofysikaliska objekt som kan åstadkomma denna typ av acceleration men också utnyttja strålningen för partikelfysikaliska mätningar. Uppbyggnad av detektorsystem för observation av partikelstrålningen och analys av insamlade data är avgörande för ämnesområdet. Vid Uppsala universitet är astropartikelforskningen kopplad till neutrinoteleskopet IceCube som år 2013 för första gången påvisade ett flöde av högenergetiska kosmiska neutriner, men det finns också intresse för radiodetektion av mycket högenergetiska neutriner. Neutriner som budbärare har på grund av sina egenskaper unik potential för att ge insikter i var och hur partiklar accelereras till extrema energier. Astropartikelfysiken studerar även laddad kosmisk strålning och högenergetisk fotonstrålning samt letar efter teoretiskt förutsagda men ännu ej detekterade partiklar.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området astropartikelfysik, speciellt olika aspekter av detektion av högenergetiska neutriner. Erfarenhet av och intresse för utveckling av framtida detektorer för kosmiska neutriner är meriterande för anställningen. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.  

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga att arbeta framgångsrikt inom stora internationella vetenskapliga kollaborationer. 

Övrig skicklighet: Erfarenheter av teknisk och vetenskaplig karaktär beträffande utveckling av metoder for detektion av neutriner inom PeV – EeV området kommer att tillmätas betydelse. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.  

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Allan Hallgren, tel 070-425 0355, e-post Allan.Hallgren@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2018, UFV-PA 2018/2275.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2275
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-09-04

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.