Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är en del av SciLifeLab Fellow programmet och kommer att vara placerad vid programmet för växtekologi och evolution, Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC).

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. SciLifeLab söker nu en excellent forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet evolutionär växtgenomik innefattar analyser på molekylär nivå för att förstå de evolutionära och ekologiska processer som ligger bakom uppkomst och vidmakthållande av biologisk diversitet hos växter. Ämnet inkluderar funktionella studier av variation på molekylär nivå liksom analys och tolkning av storskaliga genomikdata med syftet att förstå biologisk funktion, evolutionen av biologisk mångfald, och växters anpassning till den omgivande miljön.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom biologiutbildningen vid Uppsala universitet kan komma att omfatta upp till 25% av arbetstiden. Innehavaren förväntas etablera forskning av hög internationell kvalitet inom det angivna ämnesområdet, samarbeta med andra forskare vid Uppsala universitet, samt bidra till utvecklingen av SciLifeLab. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes förmåga att med tekniker inom evolutionär genomik studera fundamentala frågeställningar inom växtekologi och evolution, såsom processer som påverkar växters anpassning till den omgivande miljön.  

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.  

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå kommer att tillmätas betydelse.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet avser förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. 

Övrigt:

Anställningen är kopplad till SciLifeLab Fellows programmet, vilket innebär en basfinansiering om 3 milj kr i 4 år.  

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom Uppsala universitet men även inom SciLifeLab.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
 
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år

Upplysningar om anställningen lämnas av
professor Jon Ågren, e-post jon.agren@ebc.uu.se, tel 018 471 2860.

Välkommen med din ansökan senast den 17 September, 2018, UFV-PA 2018/1994.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1994
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-29
Sista ansökningsdag 2018-09-17

Tillbaka till lediga jobb