Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Ämnet för doktorandpositionen är att utveckla tekniker för “Parallel Processing in Distributed Memory”. Forskningen mål är att applicera dessa tekniker på minst två sätt: i) Inom mjukvara genom användande av ”task-based programming environments on distributed cluster systems”, och ii) i kombination av hårdvara och mjukvara för ”upcoming 3D-stacked main memory technologies” som stödjer ”processing in memory”. ”Big Data processing” håller nabbt på att bli viktigt för ”health, commerce, science, and social applications”. Det här betyder att behovet av “large-scale processing on large-scale memory systems” kommer att explodera inom en snar framtid. I dagsläget finns det inget bra sätt att tillfredställa behovet av ”distributed memory case” och forskning inom detta spännande arbetsområde förväntas göra stora framsteg.

Tekniker som anställningen kommer att fokusera på inkluderar “distributed memory systems, parallel programming, compilation, task-based programming and runtime support, and computer architecture with a particular emphasis on memory systems and new memory technologies, and implementation of runtime systems”.

Några av målen med forskningen är att markant utöka nuvarande modeller för “distributed memory processing” med ny funktionalitet och förmåga, för att framhålla skalbarhet av sådana system och uppnå prestanda som överträffar det som är tillgängligt i dag även med manuella implementeringar. I synnerhet, att utveckla en “state-of-the-art” “distributed shared memory system (DSM)” kallad ArgoDSM för att stödja “task-based” programmeringsmodeller och eventuellt and landa i en “processing-in-distributed-memory model” där minnet- inte processorerna – är den primära resursen.

En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Beskrivning av forskningsmiljön: Anställningen finansieras av EPEEC, ett 3-årigt EU-projekt (”European Commission H2020 Future and Emerging Technologies project”) som startar i oktober 2018 som kommer att samla flera europeiska forskargrupper i världsklass. I Uppsala, är Stefanos Kaxiras och Kostis Sagonas, medlemmar i datorarkitekturgruppen (UART) respektive gruppen för ”programming language technology ” (PLT), kommer att vara handledare. Arbetet kommer att ske i samarbete med partners vid The work is performed in the Barcelona Supercomputing Center, Fraunhofer Institute, INRIA, IMEC, och andra.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en magisterexamen i ”Computer Science”, ”Computer Engineering”, eller motsvarande, i ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Dokumenterat god bakgrund (exempelvis via kursarbete, deltagande i projekt av betydande storlek, grundutbildning eller examensarbete) inom något av följande områden: datorarkitektur, ”memory systems”, ”distributed systems”, parallell programmering,”compilation”, ”task-based” programmering och ”runtime support”, implementering av programmeringsspråk, samt kunnig inom implementering av ”non-trivial algorithms” och program. Att behärska engelska flytande både i tal och skrift är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2018-10-01 tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Stefanos Kaxiras ( stefanos.kaxiras@it.uu.se ) eller Kostis Sagonas ( kostis@it.uu.se )

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2018, UFV-PA 2018/2668.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2668
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-08-27

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.