Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är ungefär 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det föreliggande forskningsprojektet rör syntes och karaktärisering av oorganiska fastfaselektrolyter för Li- och Na-jonbatterier. En viktig aspekt i forskningen är struktur- och ytförändringar av materialen i samband med användning i batterier, och grundläggande förståelse av jonernas transportegenskaper. Projektet utförs i samarbete med akademiska partners i USA och med Toyota Europe.

Kvalifikationskrav: Sökande skall ha en masterexamen i kemi eller civilingenjörsexamen i kemi eller materialvetenskap, och ha en god insikt i materialkemi, oorganisk kemi samt elektrokemi. Erfarenheter av batterier eller annan elektrokemisk energilagring är meriterande. Kunskaper avseende kemisk syntes samt karaktäriseringstekniker som röntgendiffraktion och elektronmikroskopering samt ytanalys är meriterande. Sökande skall ha utmärkta kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-11-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-10-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Kristina Edström, 018-4713713 (Kristina.Edstrom@kemi.uu.se), och Professor Daniel Brandell, 018-4713709 (Daniel.Brandell@kemi.uu.se). Ansökningar via e-post accepteras ej.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018, UFV-PA 2018/2704.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2704
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-05
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.