Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Lars Feuk och hans forskargrupp (http://www.igp.uu.se/research/genetics_genomics/lars_feuk/? languageId=1) använder storskalig sekvensering för att studera genetisk variation och genexpression. Studierna är inriktade på att hitta genetisk variation och genuttryck associerade med schizofreni och utvecklingsstörning. Studier av utvecklingsstörning görs genom att använda helgenomsekvensering av patienten och dennes föräldrar. Nymutationer kan då identifieras hos patienten och dessa utvärderas sedan med molekylärbiologiska metoder. Detta projekt sker i samarbete med avdelningen för klinisk genetik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För schizofrenistudier så har ett stort material med vävnadsprover från avlidna patienter samlats in och där undersöks genuttryck för att hitta signalvägar som skiljer sig i uttryck mellan patienter och kontroller. Data från dessa studier används också för mer ingående analyser av specifika typer av RNA-molekyler. Under de senaste åren har storskalig sekvensering av RNA gett upphov till upptäckter av nya typer av RNA och nya former av transkriptionell reglering. Här ingår cirkulära RNA (circRNA) som visat sig vara en vanligt förekommande typ av RNA i humana celler. Ett projekt har nu initierats som fokuserar på metoder och analyser för att öka förståelsen för cirkulära RNA och dess koppling till sjukdom.

Arbetsuppgifter:
Projektet är fokuserat på att undersöka och öka förståelsen för cirkulära RNA (circRNA), en relativt ny form av transkript som tros vara viktiga för reglering av expression. Inom projektet vill vi experimentellt studera cirkulära RNA i celler och vävnader, och även undersöka förekomsten av cirkulära RNA hos patienter med schizofreni. Vi vill studera effekten av att använda CRISPR för att slå ut gener som bildar cirkulära RNA, samt testa nya metoder för att visualisera cirkulära RNA i primära celler och vävnader. Sammanställning och statistisk utvärdering av resultat är viktiga för arbetet. Då utvecklingen inom området sker mycket snabbt krävs en person som har förmåga att testa, utvärdera och anpassa experimentella metoder. Inom ramen för anställningen ingår också att skriva vetenskapliga artiklar, samt presentera resultat. I arbetet kan även ingå att bidra vid skrivande av forskningsansökningar och viss handledning av doktorander och studenter dock max 20%.

Kvalifikationskrav:
Personen vi söker ska ha doktorsexamen i ett område lämpligt för befattningen, såsom t.ex. molekylärbiologi, bioteknik, biomedicin eller motsvarande. Disputation ska ha ägt rum högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Dessutom krävs dokumenterad erfarenhet av att arbeta med knockdown eller knockout i humana celler, att arbeta med RNA och DNA och ha mycket god labbvana. God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska. God samarbets- och kommunikationsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa och publicera vetenskapliga artiklar inom närliggande område är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Bioinformatiska kunskaper såsom vana att använda R eller skriptspråk är meriterande. Erfarenhet av arbete med CRISPR är önskvärt, och tidigare erfarenhet av arbete med cirkulära RNA är meriterande. Särskild vikt kommer att läggas på vetenskaplig skicklighet, god samarbetsförmåga och självständighet. Sökande behöver ha god arbetsdisciplin och noggrannhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år efter anställningsdatum.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Lars Feuk, tel: 018-471 4827, mail: mailto:lars.feuk@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2018, UFV-PA 2018/2581.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2581
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-06
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Tillbaka till lediga jobb