Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård och det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa omfattar ca 20 personer med olika akademisk bakgrund såsom klinisk psykologi, informationssystem, medicinsk vetenskap, nationalekonomi eller vårdvetenskap, seniora såväl som juniora forskare, doktorander och systemutvecklare tillhör forskargruppen. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har ett flertal internationella samarbetspartners.

Arbetsuppgifter

Den person som anställs kommer att ansvara för att planera och genomföra intervjuer med föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer. Intervjuerna kommer att genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla, testa och utvärdera en psykologisk intervention för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. I arbetsuppgifterna ingår också att transkribera inspelade intervjuer samt analysera och rapportera transkriberade data. Den person som anställs kommer eventuellt att delta i andra forskningsprojekt som bedrivs inom forskargruppen.

Kvalifikationer

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, psykologi eller annat relevant område är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av att planera samt genomföra forskning utifrån kvalitativ metodik. Erfarenhet av tematisk analys av intervjudata är särskilt meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är nödvändiga.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Erfarenhet av forskning som är relevant för arbetsuppgifterna, såsom forskning inom området familj och föräldraskap samt inom området genus-studier är önskvärd och meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev (högst 2 sidor) där den sökande kort beskriver (1) sig själv och sina erfarenheter, och (2) varför du önskar erhålla positionen.  Vidare ska din ansökan innehålla CV, referenser samt andra relevanta dokument, så som publikationslista.

Villkor

Lön: Enligt lokalt avtal. Tillträde: 2018-08-20 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 6 månader .

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av forskargruppsledare, professor Louise von Essen, 018-471 34 84, louise-von.essen@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 juli 2018, UFV-PA 2018/2652.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20180820
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2652
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-09
Sista ansökningsdag 2018-07-18

Tillbaka till lediga jobb