Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Postdoktor inom energimodellering av framtidens städer vid Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning: Inom projektet ska en avancerad modell för energiprestanda hos byggnader i hela städer, en s.k. Urban Building Energy Model (UBEM), utvecklas. Projektet utförs i forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) som leds av docent Joakim Widén. Eftersom projektet bygger på våra existerande modeller kommer postdoktorn att utföra projektet i nära samarbete med andra medlemmar i vår forskargrupp, liksom med internationella samarbetspartners. Projektet är också en del av ett större forskningsprojekt inom det nystartade Viable Cities-programmet, finansierat av Energimyndigheten, och inkluderar flera universitets- och industripartners.

Arbetsuppgifter: Utveckling av en UBEM-modell som ska inkludera modeller för byggnader och deras interna energibalans, värmeförluster och värmeflöden inom staden, för att kunna simulera inom- och utomhusklimat på stadsnivå. Koppling av modellen till avancerade spatio-temporala modeller av stadsinvånares aktivitets- och mobilitetsmönster, liksom till meteorologiska data från sensornätverk. Utveckling och simulering av scenarier för stadsutveckling och integration av ny energiteknik och dess påverkan på städers energibalans. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom byggnadsmodellering, byggnadsfysik, eller ett närliggande område. Erfarenhet specifikt av modellering av energiprestanda för byggnader på stadsnivå är meriterande. Den sökande ska kunna arbeta individuellt och i grupp. Mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt och muntligt, är ett krav. Vår forskargrupp består av yngre, mycket produktiva forskare, och vi söker kandidater som på samma sätt är hängivna sitt forskningsområde.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska inkludera ett personligt brev, CV, kort beskrivning av forskningsintressen, publikationslista, digital kopia av doktorsavhandlingen, kopior på relevanta betyg och examensbevis, samt rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till 2-3 referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under två år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Joakim Widén, joakim.widen@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti, 2018, UFV-PA 2018/2662

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2662
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-06
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb