Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Befattning: Universitetslektor, tillsvidareanställning, från 2019-02-01.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning och examination i amerikansk och/eller engelsk litteratur och kultur på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning av examensarbeten
 • Utveckling av kurser och undervisningsformer framför allt inom lärarprogrammen
 • Etablering och utveckling av samarbeten med Fakulteten för utbildningsvetenskaper och Campus Gotland för att stärka Engelska institutionens verksamhet inom lärarutbildningen
 • Undervisning i ämnet engelska på grundnivå och akademiskt skrivande. Handledning av doktorander kan ingå.
 • Självständig forskning
 • Kurskoordination, kursadministration och annan administration

För att aktivt kunna delta i institutionens arbete krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är relevant för anställningens innehåll och arbetsuppgifter, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och som har visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. I detta ingår förmåga att arbeta väl tillsammans med andra såväl inom institutionen som utanför den. Eftersom kommunikation och samarbete med andra fakulteter och campusområden ingår i arbetet behöver den sökande kunna tala och skriva flytande svenska.

Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den vetenskapliga meriteringen ska ligga inom engelskspråkig litteratur. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer främst forskningens kvalitet att beaktas. Särskild vikt kommer också att läggas vid förmågan att initiera och genomföra forskning som rör pedagogiska eller didaktiska frågor med anknytning till engelskspråkig litteratur.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling, e-lärande, distansundervisning och blandade lärmiljöer (’blended learning’) samt undervisning inom lärarprogrammet kommer att tillmätas vikt. Särskilt meriterande är erfarenhet av att använda litteratur som verktyg inom lärarutbildning. Erfarenhet av handledning och examination av doktorander, samt uppsatshandledning och examination, är också av betydelse.

Den administrativa förmågan ska vara väl dokumenterad. Särskild vikt läggs vid god social kompetens och dokumenterad samarbetsförmåga.

Samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att som aktiv och närvarande anställd genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska företrädesvis vara skriven på engelska och omfatta:

 • En sammanställning av meriter och tidigare tjänster (CV).
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst fem skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på upp till tre referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex ledar- och samarbetsförmåga.
 • Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna möjliggörs.

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-02-01.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Institutionens prefekt, docent Ashleigh Harris, tel. 018-471 1263, ashleigh.harris@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2018, UFV-PA 2018/2657.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2657
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-06
Sista ansökningsdag 2018-09-10

Tillbaka till lediga jobb

Planerat underhåll

Söndagen den 24 februari kommer Varbi att vara stängt för sökande och rekryterare under 06.00-10.00. Detta på grund av ett ordinarie underhållsarbete på vår plattform för att ytterligare förstärka säkerheten och stabiliteten i Varbi.