Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Doktoranden kommer att arbeta i gränsområdet mellan kemi, fysik och materialteori; mer specifikt med syntes och karakteriseringar av nya magnetiska material. Projektet kommer att utföras i gruppen hos Docent Martin Sahlberg inom programmet för oorganisk kemi vid Institutionen för kemi-Ångström. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för kemi, teknikvetenskaper och fysik och astronomi fokuserat på nya metalliska material för magneiska applikationer.

Arbetsuppgifter: Projektet är inriktat på tillverkning och avancerad analys av nya legeringar och föreningar, bestämning av kristall- och magnetisk struktur etc. Det huvudsakliga målet med projektet är att hitta nya material för tillämpning inom industri som t.ex. permanentmagneter, mjukmagneter och magneisk kylning. Syntes med hög temperatur i t.ex. ljusbågsugn, induktionsugn och gastransportmetoder kan även användas. Karakterisering kommer främst utföras med diffraktionsmetoder som enkristall röntgendiffraktion, neutrondiffraktion och in-situ mätningar med synkrotronstrålning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå motsvarar:

  • avlagd examen på avancerad nivå eller
  • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området Materialkemi, Materialfysik eller liknande.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande: Sökande bör vara mycket motiverad och intresserad av forskning i kemi och fysik samt forskning om magnetism. Praktisk erfarenhet inom magnetism samt kunskap om andra tekniker för syntes och analys är meriter. Sökanden bör vilja arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, och bör ha social kompetens för att arbeta både i ett team och självständigt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Cedervall (tel +46 (0) 18-4713774 e-post Johan.Cedervall@kemi.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 18 september 2018, UFV-PA 2018/2978.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2978
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-08-30
Sista ansökningsdag 2018-09-18

Tillbaka till lediga jobb