Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Institutionen för kemi - Ångström  har  i många år varit värd för en forskningsmiljö fokuserad på utvecklingen  av material och dess applikation inom energilagring via Ångström Advanced Battery Centre. Vi utvecklar nya elektrod och elektrolytmaterial samt karaktäriserar, utvärderar och vidareutvecklar dessa med avseende på batteriprestanda. Vi studerar fundamentala kemiska processer och egenskaper via både experimentala tekniker samt datorbaserade simulerings och beräkningstekniker. Forskningen som  bedrivs är således både fundamental och applicerad.

Arbetsuppgifter: Primärt fokus för forskningsprojektet är att studera och karaktärisera åldrings och nedbrytningsmekanismerna för elektroder baserade på preussisk blå i natrium-jonbatterier. Befattningen inkluderar materialsyntes samt konstruktion och utvärdering av helceller i både labb och pilotskala. Analys av dessa celler via elektrokemiska tekniker samt karaktärisering av bulk-material via en kombination av tekniker såsom TGA-MS, DSC , röntgen och neutrondiffraktion, mössbauer spektroskopi, SEM, och XPS ingår också. En del av arbetet kommer genomföras vid synkrotron faciliteter samt neutronkällor och besök vid Karlsruhe institutet för teknologi för XPS analyser ingår.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i oorganisk kemi, materialkemi eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Erfarenhet av elektrokemiska tekniker inom batteritestning är nödvändigt likväl som erfarenhet av syntes och hantering av känsliga material. Den sökande måste besitta utmärkt förmåga inom både talad och skriven engelska.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kompetens inom röntgen och neutrondiffraktion samt erfarenhet av arbete vid synkrotronfaciliteter är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-10-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Dr. William Brant, William.Brant@Kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2018, UFV-PA 2018/2980.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-15
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2980
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-10-17

Tillbaka till lediga jobb