Uppsala Universitet, Institutionen för geovetenskaper, LUVAL

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på www.geo.uu.se. Vi finns också på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi.  Den meteorologiska forskningen fokuserar idag främst på de fysikaliska processerna i det atmosfäriska gränsskiktet, samt storskalig atmosfärsdynamik. Forskningen är inriktad mot grundläggande processer i gränsskiktet över hav, land och is men innefattar även forskning om extrema väderhändelser, vindenergi och spridningsmodellering. Programmet driver även forskning som fokuserar på naturkatastrofer, glaciologi och modellering av processer i klimatsystemet. Utöver den klassiska meteorologiundervisningen på meteorologiutbildningen (Kandidat- och Masterprogram i fysik, med inriktning meteorologi) så ingår även ett större block med utbildning inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. För information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/luval.

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn ska arbeta inom projektet: "Storskalig Organisation av extremt väder över Europa och Nordamerika", vilket syftar till att karaktärisera storskaliga indikationer på och förbättra prognoser av extremt väder på mellanbreddgraderna genom en kombination av studier av atmosfärens dynamik och statistiska/matematiska metoder. Forskningsinriktningen är flexibel, vilket ger ett unikt tillfälle för kandidaten att utveckla sina egna idéer. Möjliga ämnen innefattar - men är ej begränsade till - identifiering av återkommande vädermönster i planetära vågor kopplade till regionala extremvärden, användningen av dynamisk systemanalys för att karakterisera förutsägbarheten av olika atmosfärstillstånd och användningen av idealiserade modeller för att studera samtidig förekomst av geografiskt avlägsna extrema väderhändelser [RS1]. Undervisning kan komma att ingå, upp till max 20%.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs doktorsexamen i Fysik, Matematik, Meteorologi, Klimatvetenskap eller närliggande ämnesområde med inriktning mot atmosfär/klimat, som arbetsgivaren finner relevant. Den sökande skall ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Tidigare erfarenhet av statistiska/matematiska analysmetoder och/eller atmosfärdynamisk analys, samt lämplig databehandling och kodningskunskap är högst meriterande. Vi värdesätter dessutom ett självständigt arbetssätt i kombination med samarbetsvilja med den övriga forskargruppen och andra medverkande i de nära relaterade internationella forskningsprojekten. Erfarenheter inom den privata sektorn inom områden som är relevanta för arbetsuppgifterna kommer också att värderas positivt.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och lika villkorsfrågor är viktiga för oss på institutionen för geovetenskaper. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Då flertalet anställda inom denna tjänstekategori är män, uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka anställningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om två år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Gabriele Messori, e-post: gabriele.messori@geo.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2018, UFV-PA 2018/3203.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3203
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-21
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Tillbaka till lediga jobb