Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Arbetsuppgifter:
Postdoktor inom gruppen "Integrative lung cancer pathology", http://www.igp.uu.se/forskning/ klinisk_experimentell_patologi/patrick-micke/. Vår grupp har fokus på vävnadsbaserad cancerforskning, där patientens lungcancervävnad analyseras med avancerade molekylära tekniker (RNA sequencering, multiplex immunfluorescens, next generation sequencing och Nanostring). Forskningen inkluderar även immunhistokemisk klassificering av lungcancerns mikromiljö avseende immuncellsinfiltration och uttryck av andra viktiga stroma- och tumörmarkörer. Detta resulterar i stora multidimensionala datamängder som analyseras bioinformatiskt i samband med patientens kliniska parameter (överlevnad, respons på terapi etc.). Ett viktigt område är nya immunterapeutiska mekaniskmer och prediktiva biomarkörer för klinisk diagnostik.
Postdoktorn ska vara ansvarig för hela infrastrukturen och ska utföra molekylära analyser i samordning med olika faciliteter (Klinisk Patologi, Molekylär Patologi, SciLife). I arbetsuppgiften ingår att organisera databasen och utföra nödvändiga molekylära analyser. Vidarförande cellbiologiska experiment ska komplettera patientrelaterade fynd. Postdoktorn har möjlighet att utföra självständiga, oberoende projekt, publicera samt handleda doktorander. Arbetsgruppen är liten men högproduktiv med höga krav på sammarbetskompetens.

Kvalifikationskrav:
För anställning som postdoktor krävs att man har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Förmåga att arbeta både självständigt och i ett team är av stor vikt. Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet inom närliggande områden samt personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Bioinformatisk, histopatologisk eller cell experimentell kunskap är fördelaktig.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan:
Ansökan ska innehålla CV, kopior på examensbevis, kontaktuppgifter till två referenser samt en kort beskrivning av dina forskningsintressen och erfarenheter. Rekommendationsbrev kan inkluderas.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Patrick Micke, patrick.micke@igp.uu.se, 018-611 2615

Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober 2018, UFV-PA 2018/2955.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2955
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-09-06
Sista ansökningsdag 2018-10-04

Tillbaka till lediga jobb