Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Avdelningen för mikrosystemteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper bedriver forskning kring användningen av mikrosystem inom en mängd olika vetenskapsområden, från biologi till rymdteknik. Gemensamt för all forskning är viljan att undersöka hur systemens egenskaper förändras när de görs mindre, och hur dessa egenskaper kan utnyttjas för att skapa enklare, billigare och framför allt mer funktionell teknik. 

Sedan några år tillbaka har särskilt intresse riktats mot instrument för miljövetenskap och geologi, närmare bestämt för att spåra kolets kretslopp i skogs- och våtmarker. Principen bygger på att studera hur kolatomers isotopsammansättning fördelar sig i olika typer av prover. Man vet att isotopsammansättningen hos prover som genomgår biologiska processer förskjuts i förhållande till kol i exempelvis mineral eller atmosfären. Isotoperna ger därför unik information om kolets kretslopp i naturen, och bättre förståelse av dem skulle utgöra mycket viktig indata i framtidens klimatmodeller.

Instrumentet bygger på innovativ teknik som utvecklats vid Ångström rymdtekniskt centrum, och utnyttjar att isotopsammansättningen i joniserade koldioxidmolekyler kan utläsas genom att studera ljuset de sänder ut. Joniseringen åstadkoms i ett plasma med hjälp av en så kallad mikroplasmakälla som utvecklas specifikt för instrumentet.

Arbetsuppgifter: Forskning och studier i ämnet. Forskningsarbetet kommer att bygga på vår tidigare forskning och innebär att undersöka nya sätt att hantera och studera olika typer av kolanrikade prover. Arbetet kommer att ske inom ett brett spektrum av vetenskapsområden, från grundläggande studier inom materialvetenskap och mikrosystemteknik till betydligt mer tillämpad utveckling inom spektrometri och lab-on-a-chipmetodik. Det kommer också ske i ett ytterst tvärvetenskapligt sammanhang, där nära kontakt med framtida användare inom miljövetenskap och geologi är en förutsättning för framgång.  

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med master- eller civilingenjörsexamen i fysik, teknisk fysik, analytisk kemi, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid förutsättningar och intresse av tvärvetenskaplig samverkan eftersom en betydande del av forskningen kommer bedrivas i samarbete med andra forskare från olika ämnesområden inom forskningsmiljön. Det är meriterande att ha kunnande och erfarenhet inom spektroskopi, optik, mikrofluidik, geologi/miljövetenskap och särskilt tillverkning och användning av mikrossystem. Du ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Du ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Ansökan:

Din ansökan ska innehålla:

- Personligt brev på engelska som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 3 sidor)

- CV (max 2 sidor)

- Kopior av dina kursbetyg och andra relevanta meriter

- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra år heltidsstudier. Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20 %. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: hösten 2018.   

Anställningens omfattning: 100 %.  

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Anders Persson (anders.persson@angstrom.uu.se).

För mer information om avdelningen för Mikrosystemteknik se: www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/.

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2018, UFV-PA 2018/3094.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3094
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb