Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har mer än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: In operando och in situ diffraktionsmetoder är extremt kraftfulla verktyg för att undersöka strukturdynamiken i en aktiv elektrokemisk cell över olika längdskalor. Från att följa den subtila inverkan på strukturen hos det aktiva materialet under aktiv insättning och borttagning av katjoner till att följa reaktionsprogressionen över en porös batterielektrod. När tekniken kombineras med tredimensionella kartläggningstekniker som röntgentomografi kan elektroddegradering ses fysiskt och förståelse är möjlig på atomär nivå. Projektets mål är att undersöka interkalationsdynamiken i Prussian Blue-analoger under elektrokemisk cykling i porösa elektroder. Genom en kombination av diffraktions och tomografitekniker kommer studenten kunna undersöka strukturförändringar på längdskalor från atom till elektrod. Projektet kommer involvera en stor andel resor till internationella faciliteter såsom ”ISIS neutron facility” och ”Diamond synchrotron light source” i England samt ”DESY synchrotron light source” i Tyskland. Utöver detta tillkommer frekventa resor till Lunds universitet för användning av deras tomografifaciliteter samt samarbete med start-upp bolaget Altris.

Arbetsuppgifter: Studenten kommer att designa och konstruera elektrokemiska celler för in operando-diffraktion, både för användning vid universitetet och vid synkrotonfaciliteter, samt utföra grundlig analys av pulverdiffraktionsdata och elektrokemiska tester av Prussian Blue-material. Studenten kommer även genomföra röntgentomografi på elektroder som cyklats under olika förhållanden samt genomföra bildanalys av dessa. Arbetet kommer genomföras med stöd av en disputerad forskare som utvecklar analysmetoder för tomografidata från batterielektroder.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå motsvarar

  • avlagd examen på avancerad nivå eller
  • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande: Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. William Brant, William.Brant@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2018, UFV-PA 2018/3153.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3153
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-10
Sista ansökningsdag 2018-10-21

Tillbaka till lediga jobb