Uppsala universitet, Kansliet för medicin och farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Områdeskansliet för medicin och farmaci med drygt 50 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till områdesnämnden för medicin och farmaci samt institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet. Det är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk planering samt uppföljning av verksamheten. Vidare medverkar områdeskansliet i rekrytering av lärare till institutionerna inom vetenskapsområdet. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar också i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Områdeskansliet består av sex enheter. Anställningen som utbildningshandläggare är placerad vid enheten för utbildningsstöd som består av 12 personer. Enhetens övergripande uppdrag är att ge verksamhetsstöd till kommittéer, prodekaner, ordföranden, institutioner och verksamheten i övrigt vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt kommittén för lika villkor.

Arbetsuppgifter:

Denna rekrytering görs för att stärka och utveckla internationaliseringen av de utbildningar som bedrivs inom ramen för de medicinska och farmaceutiska fakulteterna. Du kommer ha en koordinerande och utåtriktad roll där du driver olika typer av frågor kopplade till internationalisering. Här ingår bland annat att jobba med utbildningsnätverk, fokusområden, strategiska satsningar och enskilda utbildningar, i linje med de prioriteringar som görs inom vetenskapsområdet och universitetet. Du behöver därför vara flexibel och kunna anpassa dig efter nya mål och inriktningar. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor vid kansliets olika enheter. En viktig del är också att samverka med områdesledningen, andra avdelningar inom universitetsförvaltningen och institutioner inom vetenskapsområdet. Anställningens inriktning mot internationalisering innebär även att du arbetar med både nationella och internationella samarbetsparters. En central arbetsuppgift här blir att utarbeta och handlägga samarbetsavtal och visst resande kommer ingå.

Som utbildningshandläggare kommer du dessutom att ge ett kvalificerat administrativt stöd till kommittéer och ordföranden. Du följer upp beslut och ärenden kopplade till utbildningsprogram, medverkar i budgetarbete och ekonomisk uppföljning, arbetar med utbildnings- och kursplaner i universitetets studieadministrativa system samt handlägger studentärenden. Du kan även få vara ansvarig handläggare för ett brett spektrum av ärenden som förekommer vid områdeskansliet för medicin och farmaci, såsom remisser och yttranden, samt jobba med utredningar, uppdrag, metod- och kvalitetsarbete. Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart och årsbokslut förekommer.

Kvalifikationskrav:

 • Examen från högskoleutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Mycket god datorvana.
 • Erfarenhet av att arbeta med internationaliseringsfrågor som exempelvis internationella nätverk, utbildningar eller samarbetspartners.
 • Innehaft en koordinerade funktion med flera inblandade parter.
 • Erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service.
 • Kunskap om upprättande och förnyelse av avtal, gärna med internationella parter.
 • Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt med människor på olika positioner inom universitet och samarbetspartners. Det är viktigt att du är stabil och har ett serviceinriktat arbetssätt. Arbetsuppgifterna kräver även att du är självgående samt har god förmåga till strukturerat arbete där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • God kännedom om universitetsvärlden, gärna inom medicin och farmaci.
 • God kännedom om regelverk och förutsättningar för utbildningsverksamhet vid universitet och högskolor. Exempelvis gällande lagstiftning, utbildningsfinansiering, uppföljning och utvärdering.
 • Erfarenhet av samverkan och samarbete inom universitet och högskola eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av administrativt stöd till kommitté, nämnd, projektgrupp eller styrelse eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av ekonomi och budgetarbete, gärna inom universitet och högskola.
 • Erfarenhet av att arbeta med de studieadministrativa datasystemen.
 • Erfarenhet av kvalitets-, metod- och utvecklingsarbete.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 

Enhetschef Malin Engelmark, malin.engelmark@uadm.uu.se, 070-167 97 62

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2018, UFV-PA 2018/3127.

Observera att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3127
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-21
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Tillbaka till lediga jobb