Uppsala universitet, CFVUU

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

CFVUU är ett nybildat centrum som ansvarar för utveckling av den djurbaserade forskningen och undervisningen vid Uppsala universitet. Det kommer även att ansvara för driften av delar av denna verksamhet. Vi söker nu en centrumchef som kan vara med och bygga upp detta centrum. CFVUU omfattar c:a 25 anställda och verksamheten omsätter c:a 40 miljoner kronor per år.

Som centrumchef för CFVUU ingår du i Vetenskapsområdet för medicin och farmaci och rapporterar till vicerektor. Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten genom tydlig dialog och kommunikation med dina medarbetare och andra aktuella parter. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar vilket innebär att du har ansvar för arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor enligt delegation.

Vidare kommer du att ansvara för att verksamheten bedrivs av hög kvalitet inom de faciliteter som ligger inom CFVUU:s ansvarsområde. Vi förväntar oss att du som centrumchef håller dig väl informerad och bedriver verksamheten i enligt med lagar och förordningar som är styrande.

Vi förväntar oss att du leder verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och i enlighet med universitetens gällande regler och föreskrifter. Som centrumchef förväntas du verka för en god intern styrning och kontroll av verksamheten.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda verksamheten
 • Upprätta förslag till verksamhetsplan med kalkylerad budget och verksamhetsberättelse för CFVUU.          
 • Upprätta riktlinjer för all verksamhet som faller inom CFVUU:s verksamhetsområde
 • Bereda ärenden, samt vara huvudföredragande för centrumstyrelsen.
 • Verkställa centrumstyrelsens beslut, sammankalla samrådsgrupperna.
 • Fullgöra de skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvarig enligt GDPR.
 • Fullgöra de skyldigheter som åvilar den som har tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen att använda djur för vetenskapliga ändamål.
 • Ha ett ledningsansvar för samtliga godkända föreståndare inom Uppsala universitet.
 • Hantera myndighetskontakter.
 • Operativt leda utbildningsverksamheten.

Kvalifikationskrav

 • Du har minst magisterexamen inom relevant akademiskt område. God dokumenterad erfarenhet av försöksdjursverksamhet.
 • Du har dokumenterad erfarenhet av tidigare chefs- och ledarroll med verksamhetsansvar innefattande personal- såväl som budgetansvar.
 • Du har lätt att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska samt är en van användare av IT-stöd.

Meriterande

 • Doktorsexamen inom relevant akademiska område.
 • Erfarenhet av vetenskaplig eller pedagogisk administration vid ett universitet eller motsvarande akademisk miljö.
 • Erfarenheter av chefs- och ledarskap med personal- och budgetansvar gärna från vetenskaplig verksamhet.
 • Du har erfarenhet av att utveckla goda samarbetsformer med interna såväl som externa aktörer och myndigheter.
 • Goda relevanta nationella och internationella nätverk.
 • Erfarenhet av arbete med 3R-frågor.

Personliga egenskaper

Du är en ledare som förverkligar mål tillsammans med medarbetarna och förstår vikten av en god arbetsmiljö samt har god förmåga att delegera och följa upp. Du har mycket god samarbetsförmåga och stor social kompetens med betoning på förmåga att kunna skapa och upprätthålla effektiva och positiva arbetsrelationer, interna såväl som externa. Du har förmåga att utöva ett ledarskap som resulterar i engagemang och delaktighet hos medarbetare.  Du är kommunikativ och har lätt för att formulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper. Du är förtroendeingivande och ser helheten. Du är analyserande och reflekterande i ditt beslutsfattande med verksamheten i fokus. Självständighet tillsammans med lyhördhet smidighet och prestigelöshet är av största betydelse för att lyckas i denna roll. Stresstålighet och flexibilitet är andra nödvändiga egenskaper. Du har hög personlig integritet och förmåga att representera Uppsala universitet i enlighet med dess värderingar och värdegrund 

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter samt din personliga mognad, sekretessmedvetande och integritet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald innebär för verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.  

Viss beredskapstjänstgöring kan förekomma.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2018, UFV-PA 2018/3026

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3026
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-18
Sista ansökningsdag 2018-10-18

Tillbaka till lediga jobb