Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Vi söker en doktorand med stor motivation som vill studera på forskarnivå inom ämnesområdet klinisk neurofysiologi. Den kliniska neurofysiologiska gruppen erbjuder en doktorandposition till en starkt motiverad kandidat som kommer att arbeta för ett tvärvetenskapligt projekt, som kombinerar datorprogrammering och stamcellsodling. Kandidater med god kunskap inom programmering, särskilt i Matlab, och ett genuint intresse för neurovetenskap, uppmuntras att ansöka. Positionen är tillgänglig omedelbart. Mer information om forskargruppen finns på webbplatsen: http://www.neuro.uu.se/forskning/Klinisk-neurofysiologi/

Vilka vi är

Klinisk neurofysiologi är en högst tvärvetenskaplig grupp som bedriver både klinisk och preklinisk forskning och integrerar molekylärbiologi, stamcellsteknik och elektrofysiologi. Vårt mål är att öka kunskapen om elektrisk kommunikation mellan motorneuron och muskelceller i normala och sjuka tillstånd med det övergripande målet att föreslå nya strategier för behandling av neuromuskulära störningar.

Projektet

Syftet med detta projekt är att skapa en plattform för att studera fysiologi och patologi hos den mänskliga neuromuskulära synapsen in vitro genom att kombinera humant inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) -teknologi och högdensitets mikroelektrod arrays (HD-MEA). Dessa banbrytande arrays innefattar tusentals plana mikroelektroder packade i ett område av ~ 8 mm2, vilket ger subcelluär upplösning av elektrogena celler. Varje elektrod kan både stimulera och spela in, vilket möjliggör dubbelriktad kommunikation med vilken cell som helst på arrayen. De viktigaste målen är:

  • Bygg en in vitro-modell av en mänsklig synaps direkt på HD-MEA med hjälp av iPSC-tekniken
  • Utveckla metoder för att övervaka och elektriskt styra aktivitet över synapsen med hjälp av HD-MEA
  • Använd den etablerade plattformen för att inducera och studera neuromuskulära sjukdomar

Kvalifikationskrav: Vi söker en person med akademisk examen på masternivå (MSc), med genuint intresse av neurovetenskap samt goda grundkunskaper inom neurovetenskap och molekylärbiologiska tekniker, såsom cellodling. Kunskap inom Matlab- och Python- programmering är särskilt meriterande.  God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1–7 samt i universitets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Välkommen med din ansökan innehållande CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt kontaktinformation till två referenspersoner (telefonnummer och e-mail). Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. 

Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Hösten 2018

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Anna Rostedt Punga (anna.rostedt.punga@neuro.uu.se, tel: 018-6113433). 

Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2018, UFV-PA 2018/3213.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höst 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3213
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-18
Sista ansökningsdag 2018-10-17

Tillbaka till lediga jobb