Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Avdelningen för systemteknik bedriver verksamhet inom maskininlärning, reglerteknik och signalbehandling. Information om pågående forskningsområden finns på: http://www.it.uu.se/research/systems_and_control. Avdelningen befinner sig i ett expansivt skede och växer inom flera områden.

Arbetsuppgifter 

Forskning i metoder för maskininlärning med tillämpning mot dynamiska system. Denna postdoktor syftar till att intensifiera vårt arbete (såväl metodutveckling som tillämpningar) kring användandet av sekventiella Monte Carlo metoder och Gaussiska processer. Specifikt är det metoder som låter oss använda Gaussiska processer för dynamiska system som föranlett denna öppning, samt samarbeten med andra forskningsgrupper där du kommer ha en viktig roll i att realisera den aspekt som har med machine learning att göra. Anställningen är tvåårig och kan omfatta undervisning inom maskininlärning upp till 20 % av heltid beroende på tillgång och intresse. 

Kvalifikationer 

Den sökande ska ha en stark bakgrund inom metodutveckling och användning av sekventiella Monte Carlo metoder, samt Gaussiska processer. Även en god kunskap kring modellering av dynamiska system är en förutsättning. Särskilt vikt kommer läggas vid relevant forskning inom användandet av sekventiella Monte Carlo metoder och Gaussiska processer för olinjära dynamiska system, samt erfarenhet enligt de arbetsuppgifter som beskrivs ovan.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant område. För att komma ifråga för en postdoktorstjänst måste sökanden ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en detaljerad (max 2 sidor) beskrivning av 1) forskningsintressen, 2) relevanta kvalifikationer för anställningen, 3) beskrivning av doktorsavhandlingen, och 4) skäl till att välja att arbeta med detta projekt. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifika insats, samt ev. andra relevanta dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Institutionen strävar efter att nå en jämnare fördelning mellan könen, varför vi gärna ser kvinnor som sökande.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Thomas Schön, tel 018-471 3119, thomas.schon@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2018, UFV-PA 2018/3251.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3251
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Tillbaka till lediga jobb