Uppsala University, Department of Linguistics and Philology

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver utbildning och forskning i datorlingvistik och lingvistik, de europeiska klassiska språken, samt asiatiska språk och kulturer. Utbildning erbjuds på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildning.

Arbetsuppgifter:

 • De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och bedömning av studenter på kurser i språkteknologi, inklusive handledning av uppsatser. Arbetet kommer huvudsakligen att gälla det internationella masterprogrammet i språkteknologi, som undervisas på engelska. Insatser inom följande ämnesområden kan förutses: allmän språkteknologi, maskininlärning i språkteknologi, parsning och informationssökning, samt programmering och matematik.
 • Utveckling av kurser och undervisningsmetoder.
 • Handledning av doktorander kan också komma ifråga.
 • Egen forskning.
 • Administration.

För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är relevant för anställningens innehåll och arbetsuppgifter, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, och som har visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. I detta ingår förmåga att arbeta väl tillsammans med andra såväl inom institutionen som utanför den.

Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid rangordningen av behöriga sökande är både forsknings- och undervisningskompetens viktig. Undervisnings- och forskningskvalifikationer som är relevanta för de områden som nämns under arbetsuppgifter kommer att tillmätas särskild vikt.

Administrativ kompetens ska vara dokumenterad. Samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

Social kompetens och en dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor är viktiga.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att som aktiv och närvarande anställd genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:  Ansökan  och bilagor ska skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska företrädesvis vara skriven på engelska och omfatta:

 • En sammanställning av meriter och tidigare tjänster (CV).
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst fem skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på upp till tre referenspersoner som kan belysa hans/hennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex ledar- och samarbetsförmåga.
 • Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna möjliggörs.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av båda könen och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Nivre, e-mail joakim.nivre@lingfil.uu.se, tel. +46 18-471 7009, eller av institutionens prefekt, Beáta Megyesi, tel. +46 18-471 7860, e-mail beata.megyesi@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2018 UFV-PA 2018/2942.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2942
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-19
Sista ansökningsdag 2018-10-12

Tillbaka till lediga jobb