Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Postdoktor i materialfysik med inriktning mot funktionella magnetiska material vid Institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för materialfysik, med tillträde 1 november 2018, eller enligt överenskommelse, och en varaktighet om högst två år.

Om institutionen: Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med ca 380 anställda och 10 avdelningar inrymda på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Hemsida: http://www.physics.uu.se.

Om anställningen: Detta är en tidsbegränsad heltidsanställning inom experimentell materialfysik med särskilt fokus på kontroll och anpassning av magnetiska egenskaper hos metalliska tunna skikt och nanostrukturer för undersökningar av fundamentala egenskaper hos funktionella magnetiska material. Anställningstiden är begränsad till maximalt två år (1+1).

Arbetet kommer utföras på avdelningen för materialfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Resor till internationella anläggningar för utförande av experiment förutses bli nödvändiga. Information om pågående forskningsaktiviteter finns på http://www.physics.uu.se/research/materials-physics+/.

Om projektet: Genom att studera modellsystem kan vi förstå de grundläggande mekanismerna bakom hur sammansättning och lokal atomstruktur påverkar de övergripande magnetiska egenskaperna hos ett material, och denna kunskap kan senare användas för att designa material för specifika tillämpningar. Målen är att vidare utreda fysikaliska orsaker bakom magnetiska egenskaper hos amorfa och kristallina metalliska legeringar och nanostrukturer, och utforska hur kombinationer av olika faser kan användas för att skräddarsy material för framtida tillämpningar.

Metalliska tunna filmer och heterostrukturer tillverkas under strikt kontrollerade förhållanden med i första hand magnetronsputtring och MBE (Molecular Beam Epitaxy). Utvalda material kommer också övervägas för användning i t.ex. mikro- eller nanostrukturer. Aktuella metoder för strukturell karakterisering är t.ex. röntgen- eller neutronspridning och EXAFS, medan magnetisk karakterisering görs med i huvudsak diverse magnetooptiska metoder, inklusive röntgendikroism (XMCD), och komplementär magnetometri. Avbildning av magnetiska domänstrukturer med i huvudsak magnetooptiska metoder, men även MFM i viss utsträckning, i kombination med mikromagnetiska simuleringar, används för att utvinna ytterligare information. Experiment utförs både på avdelningen och på större nationella och internationella anläggningar. Nära samarbeten med andra institutioner i Sverige och utomlands ger möjlighet att använda ytterligare experimentella och teoretiska metoder.

Arbetsuppgifter: Du kommer att utföra experimentellt arbete inom karakterisering och/eller framställning av metalliska magnetiska material, som kan vara amorfa eller kristallina och i vissa fall mönstrade till nanostrukturer. Karakteriseringen kommer omfatta både magnetiska och strukturella egenskaper, samt bestämning av sammansättningen hos legeringsfaser.

Som postdoktor genomför du i första hand väl definieradforskning inom ramarna för forskningsgruppens område och utrustning. Tjänsten innebär även till viss del handledning av masterstudenter och doktorander. Viktigt är också samarbetet med övrig akademisk personal liksom med samhället i stort. Tjänsten är meriterande för vidare akademiska tjänster liksom för arbete inom industrin och den allmänna sektorn.

Kvalifikationskrav: För att vara kvalificerad för anställningen som postdoktor måste du före ansökningstidens utgång ha en doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande, med relevant inriktning (fasta magnetiska material). Examen bör inte vara äldre än tre år. Du förväntas ha någon erfarenhet av undervisning, och uppvisa en god utvecklingspotential inom forskning och utbildning.

Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska är ett krav.

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:

  • 1 Ett personligt brev med en kort beskrivning av ditt forskningsintresse och en motivering varför du tror att du passar inom projektet (en eller högst två sidor).
  • 2 CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor och erfarenheter, samt en komplett publikationslista.
  • 3 Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
  • 4 Kontaktinformation till minst två, helst tre, personer som kan inkomma med referensbrev som stöder din ansökan. Ange hur dessa personer yrkesmässigt anknyter till dig.

Speciella omständigheter som orsakat avbrott i tidigare tjänstgöring ska anges i CV (med datum) så att dessa faktorer kan tas med i bedömningen av forskningsresultat och hur lång tid som förflutit sedan doktorsexamen. Exempel på sådana omständigheter är t.ex. sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag eller militärtjänstgöring.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-11-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-10-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Gabriella Andersson (gabriella.andersson@physics.uu.se, +46 (0)18 471 3589), Björgvin Hjörvarsson (bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se, +46 (0)18 471 3837).

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2018, UFV-PA 2018/3090.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20181101
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3090
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-26
Sista ansökningsdag 2018-10-14

Tillbaka till lediga jobb