Uppsala University, Department of Linguistics and Philology

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker antik grekiska och latin, indologi, swahili, kinesiska och många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20 %, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning: Avhandlingsprojektet bör falla inom ramen för den handledningskapacitet som finns tillgänglig vid institutionen. Särskild vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden, samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften. För denna utlysning söker vi en kandidat med bred bakgrund inom sinologiska studier som är mycket motiverad och intresserad av ett av nedanstående forskningsområden:

 • Kinesisk lingvistik
 • Kinas etniska minoriteter (språk, kultur, minoritetspolitik)

Avhandlingsprojektets slutliga form kommer att fastställas i samarbete med handledare. Den sökande skall till sin ansökan foga en kortfattad forskningsplan. Intervju med den sökande kan också komma ifråga. Undervisningen på kurser inom utbildningen samt handledning sker på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: För att antas till utbildning på forskarutbildning i sinologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet kinesiska, eller motsvarande. Vid urval kommer det självständiga arbetets omfattning och kvalitet spela stor roll. Därutöver förutsätts mycket goda dokumenterade kunskaper i skriven och talad engelska. Meriterande är i övrigt tyska och franska, men beroende på avhandlingsämne kan även andra språkkunskaper vara meriterande.

Ansökan skall innehålla:

 • En avsiktsförklaring som beskriver dina forskningsintressen och din motivation för studier på forskarnivå (högst en sida)
 • CV om högst tre sidor innehållande (i) en beskrivning av din utbildning, (ii) en förteckning över akademiska meriter, (iii) en förteckning över alla dina vetenskapliga publikationer, (iv) yrkeserfarenhet som är relevant för akademisk forskning.
 • Kopia av intyg om magister-/masterexamen (eller motsvarande) samt kursbetyg. 
 • Kopia av examensarbete (och en sammanfattning på engelska om högst tio sidor om examensarbetet i sig inte är på engelska eller svenska)
 • Ett preliminärt forskningsförslag som (i) formulerar en forskningsfråga, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget. Det faktiska avhandlingsprojektet för den sökande som antas bestäms i samråd med handledare (maximalt fem sidor inklusive referenser)
 • Andra dokument som du önskar åberopa.

Ansökan kan författas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1–7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: enligt lokalt avtal för doktorander och amanuenser.

Tillträde: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Joakim Enwall (Joakim.Enwall@lingfil.uu.se) tel 018 471 1084

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel 018 471 6845

Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel 018 471 1907

Välkommen med din ansökan senast den 2018-10-28, UFV-PA 2018/3016.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3016
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-25
Sista ansökningsdag 2018-10-28

Tillbaka till lediga jobb