Uppsala universitet, Nordiska språk, Seminariet för nordisk namnforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk liksom undervisning i grundläggande svenska bl.a. för universitetets utländska studenter. I institutionen ingår forskningsavdelningen Seminariet för nordisk namnforskning. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. Likaså finns vid institutionen en avdelning som på uppdrag av skolverket ansvarar för att konstruera nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Arbetsuppgifter: Arbetet innefattar bok- och biblioteksarbete (inköp, katalogisering, stöd till besökande forskare) vid både Institutionen för nordiska språk och Seminariet för nordisk namnforskning samt löpande administration, t.ex. att handha nyckel- och passerkort samt att bistå seminariets lärare och forskare (inkl. gästforskare) med service och med allehanda administrativa göromål, t.ex. vid seminarier, konferenser och möten av olika slag.

Kvalifikationskrav: Pågående högskolestudier. Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Goda språkkunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Erfarenhet av administrativt arbete samt god datorvana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i synnerhet vad beträffar samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder:  Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete liksom av bok- och biblioteksarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Egna studier med inriktning mot nordiska språk är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: 181001 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 40 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Björn Melander, prefekt, bjorn.melander@nordiska.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2018, UFV-PA 2018/3157. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3157
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-10-11

Tillbaka till lediga jobb