Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

En doktorandplats i engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap utlyses vid Engelska institutionen. Ansökan skall lämnas in senast den 2 november 2018. Tillträde tidigast 1 januari 2019.

Engelska institutionen är en väletablerad forskningsenhet med forskare som arbetar inom engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur och amerikansk litteratur och kultur. Forskningen inom engelsk språkvetenskap vid institutionen fokuserar på empiriska studier av då- och nutida variation och förändring i språket. Huvudområden i nyligen avslutad och pågående forskning inkluderar mönster i engelskan med avseende på struktur, betydelse och språkbruk såväl som variation i sådana mönster orsakad av t.ex. inomspråkliga faktorer, genreskillnader, sociala faktorer och andraspråksinlärning. Undersökningar utförs inom ramen för t.ex. korpuslingvistik, variationsstudier, (historisk) språksociologi, (historisk) pragmatik, manuskriptstudier och språkinlärning. Institutionens fokus på empiriska studier har inneburit omfattande användning av korpusmaterial (textsamlingar och databaser), både inom synkroniska och diakroniska studier, och statistisk analys av data från sådant material.

Studenter på forskarnivå har bidragit till sammanställningen av elektroniska textresurser vid institutionen och har blivit medlemmar i nationella och internationella nätverk genom att delta i konferenser och sommarkurser och genom att tillbringa viss tid som gästforskare vid utländska universitet. De senaste doktorsavhandlingarna finns tillgängliga online.

Vi söker en dynamisk och hängiven forskarstuderande som kan arbeta självständigt, men även samverka inom och dra nytta av institutionens forskningsmiljö i engelsk språkvetenskap. Vi välkomnar särskilt forskningsprojekt inom korpuslingvistik, engelskans utveckling efter år 1500 och andraspråksinlärning. För information om ämnet, antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Engelska institutionens hemsida.

Behörig att antas som doktorand i engelska vid Uppsala universitet är den som uppfyller examensfordingarna för magisterexamen i engelska. På institutionens hemsida kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i engelska. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Upplysningar om anställningen lämnas av Stuart Robertson, Studierektor för forskarutbildningen, stuart.robertson@engelska.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1006 eller Lars Hagborg, Utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. +46 (0)18-471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2018, UFV-PA 2018/3372.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3372
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-28
Sista ansökningsdag 2018-11-02

Tillbaka till lediga jobb