Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet: Städer i världen är för närvarande under snabb övergång till en miljö med låga koldioxidutsläpp, hög levnadsstandard och resurseffektiv ekonomi. Data från olika källor (t.ex. Sakernas Internet, smarta system) och miljö (t.ex. vatten, energi, trafik och byggnader) anses vara den mest värdefulla tillgången i en smart stad. Men heterogeniteten av data gör det svårt att samla, kombinera, analysera och använda den. Artificiell intelligens och dataanalys är värdefulla tekniker för att behandla denna utmaning.

Projektet syftar till att undersöka metoder för dataanalys och maskininlärning med målet att stärka stadsplanering och kunskapsdelning mellan städer och intressenter. Den innefattar design och utveckling av en samlad kunskapsplattform för att styra och förbättra robust beslutsfattande inom framtida stadsutveckling. Projektlösningen kommer att genomföras och utvärderas i verkliga miljöer i Europa, USA och Asien, genom internationella samarbeten inom EU projektet CRUNCH.

Beskrivning av projekt/arbetsuppgifter: EU projektet CRUNCH kommer att förbättra stadsplanering och kunskapsdelning genom att skapa en sammanhängande kunskapsplattform och ett bedömningsramverk (Integrated Decision Support System - IDSS) för att vägleda och förbättra beslutsfattande inom framtida stadsutveckling. För att implementera integrerade lösningar ska CRUNCH behandla kontextspecifika utmaningar för varje Urban Living Lab i de deltagande städerna (Southend-on-Sea, Uppsala, Eindhoven och Gdansk, Miami och Taipei). CRUNCH kommer att ge en övergripande översikt över potentiella lösningar och djup kunskap och stöd för samdesignen av de utvalda stadsområdena.

Kandidaten kommer att bidra till utformningen och utvecklingen av nya vetenskapliga algoritmer och system, såsom:

  • Nya dataanalys och maskininlärningsalgoritmer för att stödja beslutsfattande och stadsplanering.
  • Design och utveckling av en integrerad kunskapsplattform för datainsamling, kunskapsdelning och visualisering för smarta städer.
  • Utvärdering av projektlösningarna och publicering högkvalitativa vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha doktorsexamen inom datavetenskap eller närliggande, för ämnet relevanta, områden avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (perioden kan förlängas med hänsyn till sjukdom, föräldraledighet, o dyl.). Goda programmeringskunskaper och expertis inom ”data analytics” och maskininlärning krävs. 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av doktorsavhandling (eller utkast), relevanta publikationer och övriga dokument, relevanta publikationer och övriga dokument. Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Edith C.-H. Ngai, phone +46 18 – 471 5745, edith.ngai@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2018, UFV-PA 2018/3263.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3263
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-28
Sista ansökningsdag 2018-10-11

Tillbaka till lediga jobb