Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Avdelningen för signaler och system, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet. Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde december 2018 eller snarast därefter.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 380 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus  Gotland. 

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning inom signal- och informationsbehandling och reglering över trådlösa kroppsbaserad nätverk, speciellt med tonvikt på (i) teoretisk analys rörande säker och motståndskraftig nätverksbaserad estimering och reglering under påverkan av olika former av nätverksattacker, till exempel avlyssning, datapåverkan, och aktiv störning av ingående noder (ii) algoritmer för strategisk systemdesign, och (iii) integration av energiskördande kroppsbaserade sensornätverk, till exempel nätverk bestående av radiobaserade implantat.

Relevanta områden är också design av distribuerade och decentraliserade estimerings- och regleralgoritmer, lämpliga för kroppsbaserade nätverk.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och ex-vivo experiment, och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Viss medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning till en omfattning om högst 20 % kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i signalbehandling, reglerteknik, trådlösa sensornätverk eller närliggande områden med dokumenterad erfarenhet och publikationer av hög kvalitet inom respektive område. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter och dokumenterad forskning inom signalbehandling, reglerteknik och/eller trådlösa sensornätverk. Erfarenhet av teoretisk och experimentellt arbete inom området är viktigt liksom vana att programmera i Matlab. Det är önskvärt men inte nödvändigt att ansökanden har erfarenhet av säker och motståndskraftig signalbehandling och reglering.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: December 2018 eller snarast därefter.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anders Ahlén, (anders.ahlen@angstrom.uu.se) eller Professor Subhrakanti Dey (subhrakanti.dey@angstrom.uu.se). Information om avdelningen för signaler och system, finns på www.signal.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2018, UFV-PA 2018/3320.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde December 2018 eller snarast därefter.
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3320
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb