Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter:

Det övergripande målet för projektet är att designa och producera och utvärdera en bispecifik antikropp/fusionsprotein som sedan kan vidareutvecklas till en PET-ligand för diagnostik vid Parkinsons sjukdom. Projektet innefattar både in vitro- och in vivo-arbete, samt arbete med olika modeller av Parkinsons sjukdom. I arbetet ingår även att följa forskningsfältet, analysera erhållna data, skriva vetenskapliga artiklar och att presentera forskningen vid forskningskonferenser. Arbetet kommer att huvudsakligen utföras vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet). Parkinsons sjukdom är idag en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i Sverige idag. Det finns därför ett stort behov av att tillförlitligt och icke-invasivt kunna diagnostisera Parkinsons sjukdom, samt följa sjukdomsutvecklingen i hjärnan och mäta graden av läkemedelseffekt vid behandling. Den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) är en mycket attraktiv diagnosmetod då inga invasiva prover behöver tas, vilket gör att diagnos kan ställas utan obehag för patienten. Parkinsons sjukdom är idag en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i Sverige idag. Det finns därför ett stort behov av att tillförlitligt och icke-invasivt kunna diagnostisera Parkinsons sjukdom, samt följa sjukdomsutvecklingen i hjärnan och mäta graden av läkemedelseffekt vid behandling. Den medicinska avbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) är en mycket attraktiv diagnosmetod då inga invasiva prover behöver tas, vilket gör att diagnos kan ställas utan obehag för patienten.

Kvalifikationskrav:

Vi söker en högt motiverad och entusiastisk forskare med en doktorsexamen och några års postdoktoral forskningserfarenhet inom neurofarmakologi, neurobiologi, neurokemi eller något närbesläktat område. Tidigare erfarenhet av uttryck, rening och analys av proteiner samt prekliniskt in vivo-arbete, histologiska analyser av hjärnan och märkning av proteiner med radioaktivet är ett krav. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är också ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Erfarenhet av neurofarmakologiska studier av proteinläkemedel samt medicinska avbildningstekniker är meriterande. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
docent Stina Syvänen (stina.syvanen@pubcare.uu.se) eller av docent Dag Sehlin (dag.sehlin@pubcare.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 17 Oktober 2018, UFV-PA 2018/3118.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3118
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-17

Tillbaka till lediga jobb