Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med drygt 200 anställda, varav många med en internationell bakgrund. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Karakterisering av spröd deformation i viskos magma. Den senaste forskningen inom hur magma beter sig mekaniskt när den tränger in i jordskorpan tyder på betydelsen av en drastisk ökning av viskositeten och möjlig spröd deformation redan vid magmatiska temperaturer. Den spröda deformationen kan visa sig genom sprickbildning och spröd skjuvning av magman. I dagsläget vet vi dock lite om hur sprickbildningen ser ut och vilka konsekvenser den har, speciellt vad gäller hur och var sprickorna växer i viskösa system.

Projektet innebär att doktoranden undersöker och karakteriserar bildning, tillväxt och fördelning av sprickor i viskös magma och delvist smälta system för att svara på följande forskningsfrågor: Hur och på vilken skala bildas sprickor i magma i den översta jordskorpan? Orsakar denna spröda deformation seismicitet? Är spricknätverket genomgående? Vilka konsekvenser och vilken betydelse har sprickbildning i magma för värmetransport och utvecklingen av geotermiska system?

Kvalifikationskrav: Vi söker efter en mycket motiverad kandidat med Masterexamen eller motsvarande utbildning inom geovetenskaper eller liknande ämne (minimum 4 år universitetsutbildning, varav ett år på avancerad nivå). Erfarenhet med materialkarakterisering och/eller bergmekanik är nödvändiga. Ytterligare kunskap om t.ex. spröd deformation och/eller seismologi är önskvärda.

Kandidaterna förväntas ha bra förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, arbeta självständigt och i en internationell forskningsmiljö med forskare av olika bakgrund. I övrigt förväntas kandidaten att vara beredd på att resa utomlands för längre uppehåll i Strasbourg och andra laboratorier, samt kortare uppehåll för fältarbete, konferenser och samarbetsmöten. Körkort (B) är ett krav. Erfarenhet som assistent i undervisning är meriterade. Intresse av och erfarenhet med vetenskapskommunikation är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev om två A4-sidor där den sökande beskriver sina forskningsintressen, samt en motivering till varför tjänsten söks. Mer specifikt ska brevet innehålla en beskrivning av hur sökandes forskningsintressen relaterar till doktorandprojektet och hur sökandes kvalifikationer motsvarar kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, vidimerade kopior av examensbevis och betyg samt kontaktuppgifter till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt löneavtal för doktorander.
 
Startdatum: 2018-12-01 - 2022-11-30 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: Heltid.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Steffi Burchardt, tel +46(0)18 4712568; Steffi.burchardt@geo.uu.se och Dr. Bjarne Almqvist, bjarne.almqvist@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2018, UFV-PA 2018/3815.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01, eller enligt ök.
Löneform Enligt lokalt löneavtal för doktorander.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3815
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-12-18

Tillbaka till lediga jobb