Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen.

För mer information se vår hemsida http://www.statsvet.uu.se

Anställningen omfattar upp till 100 procent, är tidsbegränsad och gäller perioden 2019-03-12 till och med 2020-01-31 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning i utvecklingsstudier på grundutbildning och masternivå, inklusive handledning och examination av kandidat- och masteruppsatser. Arbetsuppgifter i övrigt vad som gäller i lokalt kollektivavtal.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning under senare tid på kurser ingår i institutionens utbud i utvecklingsstudier, samt god kännedom om innehållet i den kurslitteratur som används på dessa kurser.

I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Lista med referenspersoner

Eventuellt kan bedömningsgruppen begära in delar av den sökandes publikationer samt genomföra intervjuer och referenstagning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 12 mars 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat till och med 2020-01-31 med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: Upp till 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Mattias Sigfridsson vid statsvetenskapliga institutionen, e-post: mattias.sigfridsson@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2019, UVF-PA 2019/294

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2019-03-12
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/294
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-31
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tillbaka till lediga jobb