Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en dynamisk forskningsmiljö med forskning inom bland annat vetenskapshistoria, medicinhistoria, intellektuell historia, utbildningshistoria och mediehistoria. Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare är knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander. Se vidare på vår hemsida. http://www.idehist.uu.se/

Vid institutionen finns Avdelningen för vetenskapshistoria, med Otto Sibum som föreståndare. Anställningen ingår i Avdelningens forskningsprogram som syftar till att studera hur sätten att få kunskap (av vilka vetenskapen är ett) uppkommit och utvecklats i sina speciella sociala och kulturella miljöer. Ett närstudium av tekniker för kunskapsproduktion och den ömsesidiga interaktionen mellan olika kunskapssamhällen bidrar till att klargöra hur, var och när det särskilda kunskapssätt som kallas ’vetenskap’ blev till från senare delen av 1600-talet till början av 1900-talet.

Institutionen utlyser 1 doktorandplats för ett projekt som fokuserar på någon aspekt av detta breda tema.

Kvalifikationer: Den person vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för vetenskapshistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en kort beskrivning av en forskningsuppgift (max 1200 ord). Skissen ska beskriva en forskningsfråga som du bedömer som intressant att ta dig an samt motivera relevansen i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier: I första hand bedöms den sökandes inlämnade magister-/ masteruppsats. Rangordningen av de sökande sker efter uppsatsens kvalitet. Beskrivningen av forskningsuppgiften har betydelse för rangordningen i de fall då uppsatserna bedöms hålla likvärdig kvalitet. I antagningsprocessen kan det också bli aktuellt att intervjua ett urval av de sökande.

Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria regleras av ämnets allmänna studieplan.

http://www.idehist.uu.se/digitalAssets/450/c_450332-l_3-k_id-hist-reviderad-asp-vt16--2-.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering.

Tillträde: 2017-09-01

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Institutionens prefekt Frans Lundgren, frans.lundgren@idehist.uu.se
, 081-471 15 69; studierektor för forskarutbildningen Thomas Karlsohn, thomas.karlsohn@idehist.uu.se, 018-471 72 78; professor Otto Sibum, otto.sibum@idehist.uu.se, 018-471 14 80

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj, 2017, UFV-PA 2017/645.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/645
Facklig företrädare
  • Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-03-29
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb