Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Universitetsadjunkt, vikariat, tidsbegränsad anställning. Anställningen avser perioden 01/08/2018 till 31/01/2019, med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination i keltiska språk samt keltisk historia och litteratur på grundnivå (campus- och webbaserad undervisning). Anställningen omfattar även undervisning och examination i akademiskt skrivande på engelska. Till undervisning räknas examination, kursansvar och kursadministration. Administrativa uppgifter ingår i anställningen. I de administrativa uppgifterna kan det ingå att vara vikarierande föreståndare för keltiska avdelningen. Anställningen omfattar 10% forskningstid. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. För det aktiva deltagandet i institutionens och fakultetens arbete förutsätts regelbunden närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Även mycket god förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på nyiriska är ett krav (minimum C1 nivå enligt CEFR).

Bedömningsgrunder
Särskilt meriterande för denna anställning är examen på avancerad nivå i ett keltiskt språk, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i keltiska språk inom högskolan. Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den pedagogiska och vetenskapliga meriteringen ska ligga inom keltiska språk.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskilt vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet i keltiska språk, och tidigare erfarenhet av att undervisa både campus- och webbaserade kurser. Med pedagogisk skicklighet avses såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Förmåga att undervisa forniriska är meriterande. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att undervisa webbaserade kurser i keltiska språk.

Tidigare erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande eller kompetens i kymriska är också meriterande.

Forskningsmeriter i keltiska språk beaktas också. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid förmåga att initiera och genomföra forskning som kan bidra till den forskning som bedrivs vid Keltiska avdelningen och vid institutionen.

Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt. Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

  • Personligt brev
  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet. Den pedagogiska meritportföljen ska vara utformad så att en kvalitativ bedömning av de pedagogiska meriterna och erfarenheterna möjliggörs.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga.

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-01, eller efter överenskommelse

Anställningsform: Vikariat, tidsbegränsad anställning, sex månader, med möjlighet till förlängning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
institutionens prefekt, professor Merja Kytö, tel. 018-471 1251, merja.kyto@engelska.uu.se eller föreståndare för keltiska språk Dr Niamh Ní Shiadhail, tel. 018-471 1268, niamh.nishiadhail@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2018, UFV-PA 2018/1724.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1724
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-06-06

Tillbaka till lediga jobb